Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuWyposażenie Kolejowego Przejścia Granicznego Krościenko - Chyrów w bramkę radiometryczną
Beneficjenci/PartnerzyPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania202 500,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest dostosowanie obiektów infrastruktury granicznej do standardów Unii Europejskiej.

W przejściu granicznym odbywa się wyłącznie ruch osobowy. Działanie to powinno uszczelnić zewnętrzną granicę Unii poprzez wzmocnienie radiometrycznej kontroli osób przekraczających polsko-ukraińską granicę w Kolejowym Przejściu Granicznym Krościenko – Chyrów.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
19.03.2012
17.09.2015