Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuRozbudowa infrastruktury drogowej oraz zakup sprzętu do kontroli granicznej w Drogowym Przejściu Granicznym Krościenko-Smolnica
Beneficjenci/PartnerzyPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania699 377,25 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest dostosowanie obiektów infrastruktury granicznej do standardów Unii Europejskiej.

Realizacja przedsięwzięcia zwiększyła skuteczność organizacji kontroli granicy zewnętrznej obejmującej zadania związane zarówno z odprawami jak i z ochroną.

Celem przebudowy wysepek wraz z utworzeniem dodatkowego pasa ruchu było zwiększenie przepustowości przejścia granicznego.

Celem budowy parkingu dla samochodów służb granicznych i podróżnych było wprowadzenie sprawnej organizacji i uporządkowanie ruchu samochodowego na przejściu.

Celem wyposażenia w brakujący sprzęt było wprowadzenie efektywnej organizacji kontroli granicy zewnętrznej obejmującej zadania zarówno związane z odprawami jak i z ochroną, a z drugiej strony usprawnienie przekraczania granicy zewnętrznej zgodnie z dorobkiem Schengen.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
16.04.2012
17.09.2015