Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuBudowa budynku odpraw granicznych dla podróżnych w Drogowym Przejściu Granicznym Medyka – Szeginie
Beneficjenci/PartnerzyPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania2 250 000,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest dostosowanie obiektów infrastruktury granicznej do standardów Unii Europejskiej.

W ramach projektu wybudowano budynek odpraw granicznych dla podróżnych w ciągu pieszym przed linią granicy z Ukrainą. Realizacja przedsięwzięcia powinna przyczynić się do skutecznego przeprowadzania kontroli na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej obejmującej zadania zarówno związane z odprawami jak i z ochroną, a z drugiej strony usprawnienie przekraczania granicy zewnętrznej zgodnie z dorobkiem Schengen. Poprzez realizację projektu zwiększono efektywność kontroli granicy zewnętrznej oraz bezpieczeństwo podróżnych.

Głównym celem działań było wzmocnienie kontroli osób w ciągu pieszym, a także poprawa warunków podróżującym oczekującym na odprawę oraz poprawa warunków pracy służbom granicznym tj. pracownikom Straży Granicznej i Urzędu Celnego.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
16.04.2012
17.09.2015