Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuInstalacja przyłączy w Drogowym Przejściu Granicznym Budomierz-Hruszew (prace przygotowawcze)
Beneficjenci/PartnerzyPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania779 740,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest dostosowanie obiektów infrastruktury granicznej do standardów Unii Europejskiej.

Projekt zakładał prace przygotowawcze, tj. instalację przyłączy pod rozpoczęcie budowy drogowego przejścia granicznego.

Dostosowanie granicy zewnętrznej do zwiększającego się ruchu międzynarodowego poprzez budowę nowego przejścia granicznego przyczynia się do skrócenia czasu oczekiwania na przekroczenie granicy.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
17.04.2012
17.09.2015