Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuRozbudowa i utrzymanie platformy teleinformatycznej Straży Granicznej
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania14 362 721,78 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa obszaru Schengen.

W związku z dynamicznym rozwojem systemów przetwarzania danych wykorzystywanych w krajach UE (Unii Europejskiej), w tym tworzenia nowych zasobów danych, Straż Graniczna jest zobligowana do sięgania po dodatkowe narzędzia kontrolne w procesie odprawy granicznej. Wraz z sukcesywnym pojawianiem się dokumentów wyposażonych w nośniki danych biometrycznych istnieje konieczność wyposażenia funkcjonariuszy realizujących czynności kontrolne w narzędzia umożliwiające mobilny dostęp do zasobów danych w obrębie przejść granicznych oraz budowę niezawodnych sieci bezprzewodowych. Usprawnienie dodatkowo przyczynia się do zwiększenia ilości odpraw, a to w konsekwencji usprawnia ruch graniczny. Ponadto, realizacja projektu poprawiła bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego pod względem ochrony zasobów danych oraz odporności na ataki mające na celu wstrzymanie odprawy granicznej.

Ze względu na uwarunkowania techniczne w ramach przedmiotowego projektu wdrożono sieci bezprzewodowe oraz planuje się ich rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności na terenie wytypowanych przejść granicznych.

Oprócz implementacji sieci bezprzewodowych rozbudowano również system bezprzewodowej telefonii IP oraz systemy bezpieczeństwa sieciowego, szczególnie istotne ze względu na rodzaj medium transmisyjnego oraz bezpośrednią bliskość obcego kraju. W związku z powyższym wdrożono dodatkowe oprogramowanie kryptograficzne oraz systemy detekcji włamań do sieci.

Funkcjonariusze dokonujący kontroli granicznej za pośrednictwem bezprzewodowych terminali dostępowych mogą szybciej dotrzeć do osoby kontrolowanej bez utraty jakości kontroli. Ponadto w sytuacji natłoku podróżnych jest możliwe uruchomienie tymczasowych punktów kontroli wzdłuż pasa drogowego w celu rozładowania ruchu.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
18.04.2012
17.09.2015