Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuRealizacja prac adaptacyjno budowlanych pomieszczeń centrum zapasowego oraz wyposażenie w sprzęt IT
Beneficjenci/PartnerzyMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Program
Wartość dofinansowania6 835 024,29 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt zrealizowano w ramach wdrażania Priorytetu nr 3 Programu Wieloletniego: wsparcie w zakresie wydawania wiz i działań zwalczających nielegalną imigrację, w tym wykrywanie fałszywych lub przerobionych dokumentów, poprzez usprawnienie działań organizowanych przez służby konsularne i inne służby państw członkowskich w państwach trzecich. Wykonanie projektu powinno przyczynić się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest zwiększenie funkcjonalności infrastruktury teleinformatycznej resortu spraw zagranicznych.

Projekt zakładał realizację prac adaptacyjno–budowlanych pomieszczeń centrum zapasowego (w tym uzbrojenie pomieszczeń w instalacje elektryczne, klimatyzacyjne, przeciwpożarowe, itd.) oraz wyposażenie centrum zapasowego w sprzęt teleinformatyczny (serwery, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, licencje oprogramowania, urządzenia sieci LAN oraz FC, wykonanie i wdrożenie projektu instalacji sieci logicznej).

Celem budowy centrum zapasowego było zapewnienie systemowi wspomagania wydawania wiz, odporności na awarie oraz łagodzenie i eliminacja niepożądanych skutków zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu. Centrum zapasowe podwyższa poziom bezpieczeństwa przechowywania i udostępniania danych, a także zwiększa niezawodność i dostępność systemu informatycznego wspomagającego wydawanie wiz. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań sprzętowych umożliwia przetwarzanie i składowanie coraz większej ilości informacji, co związane jest z potrzebą wypełnienia wytycznych Komisji Europejskiej dot. pozyskiwania danych biometrycznych.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
19.04.2012
18.09.2015