Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuWyposażenie urzędów konsularnych w urządzenia oraz oprogramowanie do pobierania danych biometrycznych
Beneficjenci/PartnerzyMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Program
Wartość dofinansowania1 576 179,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 3 Programu Wieloletniego: wsparcie w zakresie wydawania wiz i działań zwalczających nielegalną imigrację, w tym wykrywanie fałszywych lub przerobionych dokumentów, poprzez usprawnienie działań organizowanych przez służby konsularne i inne służby państw członkowskich w państwach trzecich. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest wsparcie infrastruktury biometrycznej urzędów konsularnych i przesyłu danych w procesie wydawania wiz.

Polskie urzędy konsularne powinny być przystosowane do wydawania wiz Schengen zgodnie z wymaganiami Systemu Informacyjnego Schengen (SIS II) i Systemu Informacji Wizowej (VIS), w szczególności przy pobieraniu od aplikujących cech biometrycznych, tj. odcisków palców. System VIS od grudnia 2009 r. osiągnął pełną funkcjonalność, łącznie z pobieraniem odcisków palców i wykorzystywaniem ich do celów identyfikacji i weryfikacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych urzędy konsularne Rzeczpospolitej Polskiej muszą zostać wyposażone w urządzenia do pobierania danych biometrycznych od daty uruchomienia systemu VIS. W celu osiągnięcia zgodności z tą specyfikacją, zaimplementowano odpowiednie oprogramowanie do systemu informatycznego obsługującego urzędy konsularne, w przypadku Ministerstwa Spraw Zagranicznych systemu informatycznego WIZA-KONSUL.

Wyposażenie urzędów konsularnych wydających wizy poza Strefą Schengen w urządzenia do pobierania cech biometrycznych przyczyniło się do podniesienia bezpieczeństwa procesu wizowego, a tym samym bezpieczeństwa Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
19.04.2012
18.09.2015