Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuRozbudowa połączenia sieci jawnych placówek zagranicznych z jawną siecią LAN w centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Beneficjenci/PartnerzyMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Program
Wartość dofinansowania81 324,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 3 Programu Wieloletniego: wsparcie w zakresie wydawania wiz i działań zwalczających nielegalną imigrację, w tym wykrywanie fałszywych lub przerobionych dokumentów, poprzez usprawnienie działań organizowanych przez służby konsularne i inne służby państw członkowskich w państwach trzecich. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest wsparcie infrastruktury biometrycznej urzędów konsularnych i przesyłu danych w procesie wydawania wiz.

Realizacja przedsięwzięcia pierwszym etapie polegała na przeprowadzeniu analizy przedprojektowej, co m.in. pozwoliło na określenie parametrów łącza internetowego.

Następnie, zbudowano infrastrukturę bezpiecznej łączności pomiędzy sieciami wewnętrznymi placówek dyplomatyczno–konsularnych i centrali. Tym samym stworzyła warunki dla dalszej integracji MSZ (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) z partnerami zewnętrznymi krajowymi i zagranicznymi.

Celem działania była budowa systemu łączności o globalnym zasięgu, który uwzględnia najróżniejsze warunki techniczne i stopień rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej krajów, w których funkcjonują polskie urzędy dyplomatyczno–konsularne.

System bazuje na technologii wirtualnych sieci prywatnych (VPN), gdzie jako warstwę fizycznego łącza wykorzystuje się tanią i coraz bardziej dostępną (nawet w krajach o słabo rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej) sieć Internet, co jest szczególnie ważne w sytuacji budowy systemu łączności o tak rozległym zasięgu. Zastosowanie TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jako podstawowego protokołu komunikacyjnego pozwoliło na wygodne i elastyczne łączenie elementów systemów informatycznych odległych nawet o tysiące kilometrów.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
19.04.2012
18.09.2015