Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuRozbudowa i utrzymanie systemów kontroli legalności pobytu
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania4 559 662,42 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 4 Programu Wieloletniego: wspieranie tworzenia systemów informacyjno–komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest rozbudowa i utrzymanie systemów legalności pobytu w Straży Granicznej.

Aby udoskonalić zintegrowane zarządzanie granicami Unii Europejskiej ustanowiono system wymiany danych dotyczących wiz krótkoterminowych pomiędzy państwami członkowskimi. W Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS) przetwarza się dane biometryczne (odciski palców) w celu weryfikacji lub identyfikacji osób ubiegających się o wizę oraz przekraczających granicę zewnętrzną Unii Europejskiej i przebywających na terytorium Państw Członkowskich na jej podstawie. Z chwilą osiągnięcia przez system VIS pełnej funkcjonalności organy kontrolne (Straż Graniczna) winny dokonywać weryfikacji w VIS danych cudzoziemców, od których wymagana jest wiza, w tym danych biometrycznych.

Projekt zakładał wyposażenie Straży Granicznej w odpowiedni sprzęt, za pomocą którego można pobrać odciski palców od osób kontrolowanych przy przekraczaniu granicy zewnętrznej lub na obszarach przygranicznych oraz od osób, którym wydawana jest na granicy wiza.

W ramach projektu zakupiono: skanery stacjonarne, mobilne terminale radiowe, czytniki odcisków palców, czytniki paszportów.

Skanery stacjonarne przeznaczono przede wszystkim do odpraw granicznych na granicy powietrznej (lotnicze przejścia graniczne) oraz morskiej, a także na granicy lądowej na stacjonarnych stanowiskach odpraw oraz do pobierania danych biometrycznych od cudzoziemców, którym wydaje się wizy.

Mobilne terminale radiowe z czytnikami odcisków palców przeznaczono do odpraw granicznych na stanowiskach, na których nie można zastosować stacjonarnych terminali (np. kolejowe przejścia graniczne) oraz do kontroli cudzoziemców przebywających na obszarach przygranicznych.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
19.04.2012
18.09.2015