Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuUpgrade systemu AFIS
Beneficjenci/PartnerzyPolicja
Program
Wartość dofinansowania10 171 742,44 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 4 Programu Wieloletniego: wspieranie tworzenia systemów informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest dostosowanie systemów informacyjno-komunikacyjnych do pełnego wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie ochrony granic zewnętrznych UE.

System AFIS funkcjonujący w Polsce jest strukturalnie umiejscowiony w Policji, a wykorzystywany przez kilka podmiotów upoważnionych do gromadzenia i przetwarzania danych daktyloskopijnych, w tym w znacznej mierze przez Straż Graniczną, która na terytorium Polski jest podmiotem związanym bezpośrednio z ochroną i kontrolą granic zewnętrznych UE (Unii Europejskiej). Zaproponowane w ramach niniejszego projektu działania znacznie usprawniają realizację podstawowych zadań Straży Granicznej i przyczyniają się do uszczelnienia granicy zewnętrznej UE.

W ramach projektu zainstalowano nową wersję aplikacji obsługującej AFIS w jednostce centralnej systemu, zlokalizowanej w Wydziale Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP (Komenda Główna Policji), zmodernizowano część sprzętu komputerowego obsługującego jednostkę centralną, wymieniono pełnofunkcyjne stanowiska terenowe oraz stanowiska centralne (komputer PC + monitor + skaner + urządzenie do biometrycznego logowania na podstawie linii papilarnych) systemu AFIS, a także terenowe workflow. Przeprowadzono również dwa rodzaje specjalistycznych szkoleń z zakresu nowej aplikacji, niezbędnych do użytkowania sprzętu kupowanego w ramach projektu – dla administratorów centralnych systemu oraz dla użytkowników stanowisk centralnych i terenowych.

Zasadniczym celem upgrade systemu AFIS od wersji zakupionej w 2000 roku (która nie przewidywała tak rozbudowanej sieci urządzeń współpracujących) było jego przystosowanie do obsługi zwielokrotnionej ilości zapytań kierowanych przez Straż Graniczną, unikając przy tym ograniczenia jego możliwości wykonawczych.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
19.04.2012
18.09.2015