Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuSzkolenie językowe dla funkcjonariuszy Straży Granicznej
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania834 147,79 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt zrealizowano w ramach wdrażania Priorytetu nr 5 Programu Wieloletniego: wspieranie efektywnego i sprawnego stosowania właściwych wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen oraz europejskiego kodeksu wizowego. Wykonanie projektu powinno przyczynić się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest podniesienie kwalifikacji służb realizujących zadania związane z ochroną granicy, strefy Schengen oraz służb konsularnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen i europejskiego kodeksu wizowego.

Szkolenia językowe dla funkcjonariuszy SG (Straży Granicznej) miały na celu zaznajomienie ich zarówno z podstawowym słownictwem i zwrotami przydatnymi w komunikowaniu się z odpowiednimi służbami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, jak i ze specjalistyczną terminologią graniczną.

Znajomość języków obcych powinna usprawnić komunikowanie się funkcjonariuszy z osobami przekraczającymi granicę polską. Bezpośrednim rezultatem przeprowadzonych szkoleń powinno być pokonanie bariery językowej przez funkcjonariuszy SG, zaangażowanych w pracę gremiów unijnych oraz nawiązujących kontakty z odpowiednimi służbami innych państw, co zapewnia stałą i bezpośrednią wymianę informacji, najlepszych praktyk. Nabycie płynności językowej usprawnia również pracę funkcjonariuszom odbywającym służbę bezpośrednio na przejściach granicznych, a w szczególności funkcjonariuszom wykorzystującym w kontroli granicznej dane zawarte w Systemie Informacyjnym Schengen. Projekt miał charakter ogólnopolski, więc objęci nim zostali funkcjonariusze pełniący służbę w jednostkach Straży Granicznej.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
19.04.2012
18.09.2015