Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuPodnoszenie kwalifikacji służb realizujących zadania związane z ochroną granicy z wykorzystaniem statków powietrznych
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania4 732 559,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt zrealizowano w ramach wdrażania Priorytetu nr 5 Programu Wieloletniego: wspieranie efektywnego i sprawnego stosowania właściwych wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen oraz europejskiego kodeksu wizowego. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest podniesienie kwalifikacji służb realizujących zadania związane z ochroną granicy, strefy Schengen oraz służb konsularnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen i europejskiego kodeksu wizowego.

Projekt miał na celu wzmocnienie ochrony i nadzoru zewnętrznej granicy UE (Unii Europejskiej) poprzez zwiększenie mobilności służb gwarantujące szybkie reagowanie za pomocą adekwatnych środków na ujawniane naruszenia bądź bezpośrednie i nagłe zagrożenia dla bezpieczeństwa granicy państwowej.

Szkolenia pozwoliły na uzupełnienie struktury etatowej Straży Granicznej oraz zwiększenie możliwości wykorzystania lotnictwa w celu zapewnienia całodobowych dyżurów lotniczych z 15 minutową gotowością do startu w przypadku szybkiej reakcji na działania zagrażające bezpieczeństwu zewnętrznej granicy UE.

Realizowane były następujące działania:

  • szkolenie kandydatów na pilotów śmigłowcowych niezbędne do przystąpienia do egzaminu przed Lotniczą Komisja Egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego umożliwiającego uzyskanie licencji pilota śmigłowcowego zawodowego CPL(H),
  • szkolenie pilotów zawodowych zatrudnionych w Straży Granicznej w zakresie uprawnień wykorzystywanych w działalności operacyjnej lotnictwa Straży Granicznej (np. nowe typy statków powietrznych, loty w goglach noktowizyjnych, szkolenia instruktorów),
  • szkolenie teoretyczne mechaników lotniczych w zakresie ogólnej wiedzy techniczno–lotniczej oraz w celu uzyskania licencji mechanika w zakresie obsługi statków powietrznych eksploatowanych w Straży Granicznej.
Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
19.04.2012
18.09.2015