Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuPrzeszkolenie funkcjonariuszy celnych z zakresu wykorzystania i obsługi systemu SIS i VIS
Beneficjenci/PartnerzyMinisterstwo Finansów
Program
Wartość dofinansowania189 577,30 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Działanie zrealizowano w ramach wdrażania Priorytetu nr 5 Programu Wieloletniego: wspieranie efektywnego i sprawnego stosowania właściwych wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen oraz europejskiego kodeksu wizowego. Wykonanie projektu powinno przyczynić się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest podniesienie kwalifikacji służb realizujących zadania związane z ochroną granicy, strefy Schengen oraz służb konsularnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen i europejskiego kodeksu wizowego.

Projekt zakładał przeszkolenie funkcjonariuszy celnych z zakresu wykorzystania i obsługi systemu SIS (System Informacyjny Schengen) i VIS (Wizowy System Informacyjny), w tym w szczególności:

  • podstaw prawnych oraz korzystania z aplikacji Systemu Informacji Schengen oraz z Systemu Informacji Wizowej,
  • struktury organizacyjnej Krajowego Systemu Informatycznego,
  • procedur postępowania związanych z wejściem Polski do strefy Schengen,
  • obsługi aplikacji SIS,
  • bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny.

Przeprowadzenie szkoleń z powyższego zakresu miało na celu sprawne i skuteczne prowadzenie działań kontrolnych oraz wskazanie funkcjonariuszom właściwego trybu postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń związanych z uczestnictwem Polski w systemie SIS.

Szkolenia przeznaczone były dla funkcjonariuszy celnych pełniących służbę na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, tj. w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Gdyni, Olsztynie, Przemyślu, Szczecinie oraz dodatkowo w izbach celnych, na terenie których znajdują się międzynarodowe porty lotnicze, tj. w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Rzepinie i Toruniu. Lotniska, gdzie odbywa się ruch z i do krajów spoza Schengen, stanowiąc taką samą granicę zewnętrzną Unii Europejskiej jak przejścia lądowe.

Efektem realizacji projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji funkcjonariuszy celnych jako funkcjonariuszy realizujących zadania związane z ochroną granicy, jak i całego obszaru strefy Schengen.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
19.04.2012
18.09.2015