Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuWdrożenie do eksploatacji skorowidza DAKTYL III
Beneficjenci/PartnerzyPolicja
Program
Wartość dofinansowania1 476 750,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 4 Programu Wieloletniego: wspieranie tworzenia systemów informacyjno–komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest dostosowanie systemów informacyjno–komunikacyjnych do pełnego wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie ochrony granic zewnętrznych UE.

W ramach projektu utworzono nową aplikację współpracującą z Krajowym Systemem Informacyjnym Policji (KSIP) w zakresie danych osobowych powiązanych z kartami daktyloskopijnymi przechowywanymi w bazach systemu AFIS. Aplikacja ta jest dostępna nie tylko dla funkcjonariuszy Policji, ale również dla osób reprezentujących inne upoważnione podmioty, w tym Straż Graniczną, która zgodnie z obowiązującymi przepisami może pobierać, gromadzić i przetwarzać w AFIS dane daktyloskopijne. W zakresie sprzętowym wymagany był zakup i zainstalowanie wydajnych serwerów bazodanowych. W ramach zadania koniecznym było również przeprowadzenie szkoleń z zakresu administrowania i eksploatacji systemu dla administratorów centralnych.

System AFIS funkcjonujący w Polsce jest strukturalnie umiejscowiony w Policji, ale wykorzystywany przez kilka podmiotów upoważnionych do gromadzenia i przetwarzania danych daktyloskopijnych, w tym przez Straż Graniczną, która na terytorium Polski jest podmiotem związanym bezpośrednio z ochroną i kontrolą granic zewnętrznych UE (Unii Europejskiej). Zaproponowane w ramach niniejszego projektu działania znacznie usprawniają realizację podstawowych zadań Straży Granicznej i przyczyniają się do uszczelnienia granicy zewnętrznej UE.

Aby uniknąć skomplikowanych i czasochłonnych procedur uzyskania danych osoby, której karta daktyloskopijna jest w bazie AFIS, co przy zwiększonej liczbie zapytań generowanych przez większą liczbę terminali jest konieczne, należało wdrożyć do eksploatacji jeden, uniwersalny skorowidz (DAKTYL III) dla Centralnej Registratury Daktyloskopijnej w Wydziale Daktyloskopii CLK KGP (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji). W skorowidzu tym są gromadzone i udostępniane dane osobowe wszystkich osób daktyloskopowanych przez Policję i Straż Graniczną oraz inne uprawnione podmioty, a zarejestrowanych w AFIS.

Skorowidz powinien ściśle współpracować z systemem KSIP i mieć możliwość zasilania informacjami z innych aplikacji takich, jak np. System Informatyczny POBYT, oraz zapewniać wymianę informacji z systemami zewnętrznymi takimi, jak system Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
20.04.2012
17.09.2015