Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuModernizacja Systemu Uprawnionego Przechwytu (SUP) na potrzeby realizacji zadań ustawowych przez Straż Graniczną w zakresie wymiany informacji kryminalnych z Policją
Beneficjenci/PartnerzyPolicja
Program
Wartość dofinansowania1 629 000,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa obszaru Schengen.

Dzięki projektowi zmodernizowano System Uprawnionego Przechwytu (SUP), który wykorzystywany jest przez Policję i Straż Graniczną do podniesienia bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE (Unii Europejskiej). Gwarantuje to podwyższenie poziomu bezpieczeństwa zgromadzonych w nim danych oraz skraca czas dostępu do tych informacji, co wyraźnie wpływa na poprawę zapewnienia bezpieczeństwa na granicy zewnętrznej UE poprzez skrócenie czasu reakcji oraz usprawnienie wspólnych działań Policji i Straży Granicznej.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono:

  • węzły DWDM (Dense Wavelenght Division Multiplexing) wraz z systemem zarządzania dla centrów serwerowych Policji i Straży Granicznej znajdujących się w Warszawie, celem umożliwienia synchronizacji w czasie rzeczywistym baz danych systemów teleinformatycznych Policji i Straży Granicznej,
  • stacje dostępowe i drukarki sieciowe w celu umożliwienia pełnego wykorzystania funkcjonalności Systemu jaką on oferuje – pracy grupowej, a także obniżenia kosztów eksploatacji Systemu i podniesienia jego bezpieczeństwa poprzez autentykację i uwierzytelnianie użytkowników.

Zakup tego sprzętu, pozwala zwiększyć skuteczność wsparcia udzielanego przez Policję Straży Granicznej, umożliwia przekazywanie informacji kryminalnych w czasie rzeczywistym, w rezultacie przyczyniając się do poprawy ochrony granic zewnętrznych UE. Realizacja projektu była szczególnie istotna, ponieważ usprawniono stały dostęp i przyśpieszono dwukierunkowy przepływ informacji pomiędzy służbami zarówno policyjnymi, jak i Straży Granicznej oraz Oddziałami Straży Granicznej i Komendami Wojewódzkimi Policji na obszarze województw objętych niniejszym przedsięwzięciem.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
20.04.2012
17.09.2015