Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuRozbudowa i utrzymanie Centralnego Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania12 099 202,50 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt zrealizowano w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu powinno przyczynić się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa obszaru Schengen.

Straż Graniczna w celu realizacji zadań ustawowych wykorzystuje system teleinformatyczny, obejmujący swoim zasięgiem wszystkie lokalizacje organizacyjne. Głównym elementem systemu jest Centralny Węzeł Teleinformatyczny SG (CWT SG), którego wyposażenie techniczne gwarantuje niezawodną pracę głównych aplikacji kontroli ruchu granicznego oraz przetwarzania danych wewnętrznych. Ilość informacji zwiększa się z upływem czasu. Ponadto, podczas kontroli granicznej przepływu pasażerów są dostępne nowe zasoby informatyczne, co sprawia, że niezbędnym staje się regularne zwiększanie szybkości serwerów oraz przestrzeni dyskowej. Ze względu na konieczność zwiększenia niezbędnej mocy obliczeniowej głównych serwerów CWT spowodowaną poszerzeniem zakresu prac nad budową kluczowej aplikacji komputerowej „Odprawy SG”, niezbędnej do wydajnej i niezawodnej kontroli granicznej na zewnętrznych odcinkach granicy państwowej, w ramach projektu:

  • rozbudowano serwery o dodatkowe procesory oraz pamięć operacyjną RAM wraz z niezbędnym oprogramowaniem i uruchomieniem, 
  • rozbudowano zasoby dyskowe o dodatkową przestrzeń wraz z niezbędnym oprogramowaniem i uruchomieniem,
  • wprowadzono dodatkowe elementy rozbudowy infrastruktury sieciowej CWT, w tym serwery wraz z oprogramowaniem i uruchomieniem, interfejsy do przełączników sieciowych, karty interfejsów sieciowych do serwerów, zakupiono komputery mobilne do administracji systemów wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
  • przeprowadzono szkolenia dla administratorów IT i kadry zarządzającej.

Rozbudowa miała na celu bezproblemowe operacje wszystkich kluczowych aplikacji Straży Granicznej uruchomionych w ramach CWT i dystrybuowanych do placówek SG na przejściach granicznych.

Zwiększenie potencjału wydajnościowego oraz pojemnościowego CWT jest wykorzystywane przez wszystkich funkcjonariuszy SG, w każdej komórce organizacyjnej i bezpośrednio wpływa na jakość funkcjonowania systemów komunikacyjnych i informatycznych odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę ruchu granicznego oraz umożliwia powiększenie zakresu przetwarzanych danych niezbędnych w realizacji zadań ustawowych. Generalnie, ze względu na stały proces zwiększania się zapotrzebowania na szybkość przetwarzania danych związany głównie ze wzrostem przepływu przez granicę ludzi i towarów, rozbudowa CWT miała na celu utrzymanie stałego poziomu obsługi procesów produkcyjnych, w tym optymalnego czasu dokonywania odprawy granicznej ściśle uzależnionej od wydajności systemu teleinformatycznego.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
20.04.2012
17.09.2015