Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuBudowa lądowiska dla helikopterów w Drogowym Przejściu Granicznym Budomierz – Hruszew
Beneficjenci/PartnerzyPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania96 082,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest dostosowanie obiektów infrastruktury granicznej do standardów Unii Europejskiej.

Działanie zakładało wybudowanie lądowiska dla helikopterów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach nowopowstającego przejścia granicznego Budomierz–Hruszew. Wykonanie przedsięwzięcia wpłynęło na zwiększenie efektywności działań operacyjnych Straży Granicznej w zakresie zabezpieczenia granicy prowadzonych z wykorzystaniem śmigłowców.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
20.04.2012
17.09.2015