Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuRozbudowa Placówki Straży Granicznej w miejscowości Horyniec -Zdrój
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania1 135 138,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest dostosowanie obiektów infrastruktury granicznej do standardów Unii Europejskiej.

Projekt zakładał dofinansowanie rozbudowy placówki w miejscowości Horyniec–Zdrój i dostosowanie jej do obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony informacji niejawnych oraz wymogów dotyczących pomieszczeń dla osób zatrzymanych. To jedna z ostatnich placówek przeznaczona do rozbudowy w zakresie terytorialnego działania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Realizacja projektu wpłynęła korzystnie na uszczelnienie granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zwiększyła wykrywalność przestępstw nielegalnego przekraczania granicy państwowej przez osoby, jak również poprawiła warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Wdrożenie zadania zapewniło niezbędne zaplecze logistyczne, powodując skrócenie czasu podjęcia czynności służbowych i dodatkowo zabezpieczyło chroniony odcinek granicy państwowej.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
23.04.2012
17.09.2015