Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuPrzebudowa budynku kontroli szczegółowej na wjeździe i budowa budynku kontroli szczegółowej na wyjeździe w Drogowym Przejściu Granicznym Medyka – Szeginie
Beneficjenci/PartnerzyPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania2 564 324,26 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest dostosowanie obiektów infrastruktury granicznej do standardów Unii Europejskiej.

W ramach projektu przebudowano istniejący budynek kontroli osób i samochodów na wjeździe do kraju. Z budynku korzysta zarówno Straż Graniczna, jak i funkcjonariusze Służby Celnej. Obie służby pełnią podobne zadania w zakresie ochrony granicy, więc są odpowiedzialne za kontrolę osób na granicach oraz upoważnione do kontroli dokumentów i pozwoleń na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz całej UE (Unii Europejskiej).

Realizacja projektu usprawniła przekraczanie zewnętrznej granicy UE zgodnie z dorobkiem Schengen. Zwiększono przepustowość przejścia granicznego, a tym samym skuteczność kontroli i ochrony zewnętrznej granicy UE. Wdrożenie projektu miało na celu polepszenie jakości i warunków kontroli granicznej przeprowadzanej przez Straż Graniczną i Służbę Celną oraz odpraw osób przekraczających zewnętrzną granicę UE, a także polepszenie warunków pracy służb granicznych, tj. pracowników Straży Granicznej i Urzędu Celnego w zakresie kontroli granicznej osób.

Skuteczna kontrola graniczna przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno na zewnętrznej granicy UE, jak i na całym jej obszarze.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
23.04.2012
17.09.2015