Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuRozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Zosinie – projektowanie
Beneficjenci/PartnerzyLubleski Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania523 179,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest dostosowanie obiektów infrastruktury granicznej do standardów Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcie zakładało realizację pierwszego etapu rozbudowy Drogowego Przejścia Granicznego w Zosinie poprzez wykonanie projektów technicznych (budowlanego i wykonawczego). Kontrola graniczna w przejściu dokonywana była w oparciu o tymczasową zabudowę kontenerową. To było najmniejsze i najskromniej wyposażone przejście drogowe na polsko–ukraińskiej granicy państwowej.

Rozbudowa przejścia przyczyniła się do zwiększenia przepustowości, poprawy stopnia zabezpieczenia granicy i warunków infrastrukturalnych dla służb granicznych oraz osób przekraczających granicę.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
23.04.2012
17.09.2015