Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuBudowa infrastruktury Drogowego Przejścia Granicznego Połowce-Pieszczatka – zbiornik retencyjno-rozsączający
Beneficjenci/PartnerzyPodlaski Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania1 887 435,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest dostosowanie obiektów infrastruktury granicznej do standardów Unii Europejskiej.

W ramach przedsięwzięcia dofinansowano budowę infrastruktury Drogowego Przejścia Granicznego w miejscowości Połowce, tym samym dostosowując ją do obowiązujących norm i przepisów, jednocześnie poprawiając warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej.

Budowa infrastruktury placówki granicznej w Połowcach przyczynia się do zwiększenia przepustowości, poprawy stopnia zabezpieczenia granicy państwowej i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, poprawia sprawność i skuteczność odpraw granicznych.

Działanie to polegało na wybudowaniu drugiego zbiornika, zdolnego przejąć wody opadowe z ok. 70% powierzchni przejścia granicznego i połączeniu go z już istniejącą kanalizacją deszczową. W ten sposób wykonano w całości system odbioru i oczyszczania wód opadowych z całej powierzchni przyszłego przejścia granicznego. Obecnie wody opadowe są odprowadzane do dwóch zbiorników retencyjnych, a następnie rozsączone do gruntu. Projekt zrealizowano w zasięgu terytorialnym Drogowego Przejścia Granicznego w Połowcach.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
23.04.2012
17.09.2015