Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuZabezpieczenie szkoleń specjalistycznych z zakresu działań minersko pirotechnicznych dla funkcjonariuszy realizujących zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania37 500,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa obszaru Schengen.

Celem projektu było zwiększenie efektywności szkoleń funkcjonariuszy realizujących ustawowe zadania w zakresie identyfikacji, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciw wspólnemu bezpieczeństwu, a także bezpieczeństwu w komunikacji międzynarodowej w zakresie transportu lotniczego i bezpieczeństwa na terenie przejść granicznych oraz w strefie przygranicznej.

Wyposażenie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, prowadzącego szkolenia minersko pirotechniczne dla funkcjonariuszy SG (Straży Granicznej) pełniących służbę w ochronie i kontroli granicy zewnętrznej Unii Europejskiej w specjalistyczny sprzęt i odzież używaną w codziennych zadaniach przez terenowe jednostki SG umożliwia praktykowanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkoleń.

Ponadto, przeprowadzanie szkoleń z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu używanego przez jednostki terenowe Straży Granicznej wpływa na poprawę jakości zadań wykonywanych przez nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas kontroli podróżnych na przejściach granicznych Unii Europejskiej.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
23.04.2012
31.07.2015