Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuModernizacja systemów radiokomunikacyjnych Straży Granicznej
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania2 087 298,50 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa obszaru Schengen.

Straż Graniczna do komunikacji w rejonach przygranicznych o ubogiej infrastrukturze telekomunikacyjnej wykorzystuje systemy radiotelefonii analogowej. Radiotelefony służą do komunikacji głosowej, za ich pośrednictwem realizowana jest koordynacja rozlokowanych w strefie przygranicznej patroli pieszych oraz zmotoryzowanych. Ponadto, system radiotelefoniczny służy do pozycjonowania patroli. Ze względu na wykonywanie czynności operacyjno – śledczych z wykorzystaniem radiotelefonów wskazane jest zabezpieczenie przekazywanych treści za pośrednictwem modułów kodujących.

Celem projektu była modernizacja eksploatowanego systemu radiokomunikacyjnego Straży Granicznej. W ramach przedsięwzięcia zakupiono radiotelefony wyposażone w moduły kodujące oraz stacje retransmisyjne wraz z niezbędnym osprzętem instalacyjnym.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
23.04.2012
02.07.2015