Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuRozbudowa i utrzymanie platformy teleinformatycznej Straży Granicznej – wyposażenie Schengenbusów
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania213 783,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa obszaru Schengen.

Straż Graniczna realizując zadania związane z kontrolą oraz ochroną granicy zewnętrznej Unii Europejskiej wyposażyła swoje jednostki organizacyjne w pojazdy specjalne umożliwiające prowadzenie mobilnej kontroli (zakup pojazdów zrealizowany w ramach projektu: Wyposażenie Straży Granicznej w specjalistyczne środki transportu).

Pojazdy zostały wyposażone między innymi w niezbędne środki łączności za pośrednictwem, których dokonywana będzie kontrola osób, dokumentów, substancji psychotropowych, środków transportu, a także wykonywanie czynności procesowych i administracyjnych. W ramach projektu zakupiono oraz zainstalowano w pojazdach stanowiska dostępowe do platformy teleinformatycznej, czytniki dokumentów, a także rozbudowano niezbędną infrastrukturę CWT (Centralnego Węzła Teleinformatycznego) umożliwiającą łączność pojazdów z bazami danych.

Projekt pozwolił realizować ustawowe zadania Straży Granicznej w strefie przygranicznej.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
23.04.2012
02.07.2015