Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuZakup sprzętu dla załóg lotniczych lotnictwa SG wykonujących loty w ochronie zewnętrznych granic UE
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania825 000,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 2 Programu Wieloletniego: wspieranie opracowania i wdrożenia krajowych składników europejskiego systemu nadzoru nad granicami zewnętrznymi oraz stałej Europejskiej sieci patrolowej na południowych granicach morskich państw członkowskich UE. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest rozwój systemów nadzoru granicy zewnętrznej Unii Europejskiej.

Celem projektu było wzmocnienie nadzoru oraz ochrony granicy państwa, a także podwyższenie bezpieczeństwa wykonywania nocnych operacji lotniczych, zwiększenie możliwości wykorzystania lotnictwa w przypadku konieczności szybkiej reakcji na działania zagrażające bezpieczeństwu zewnętrznej granicy UE (Unii Europejskiej) oraz rozszerzenie zakresu i wszechstronności realizowanych zadań związanych z ochroną granicy zewnętrznej UE wykonywanych m. in. w ramach współpracy i wdrażania zadań koordynowanych przez Agencję FRONTEX. Ponadto realizacja operacji lotniczych z wykorzystaniem gogli noktowizyjnych umożliwia efektywniejsze i bardziej racjonalne wykorzystanie posiadanych sił i środków. Doposażenie załóg lotniczych w gogle noktowizyjne umożliwiło szerszą realizację zadań w porze nocnej.

Głównym założeniem projektu był zakup gogli noktowizyjnych do wykonywania lotów nocnych na statkach powietrznych Lotnictwa Straży Granicznej wraz z dostawą przenośnego testera przeznaczonego do badania stanu technicznego układów optycznych przyrządów noktowizyjnych w warunkach stacjonarnych.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
23.04.2012
31.07.2015