Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuDoposażenie służb Wojewody Lubelskiego w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymi systemami: POBYT, SIS, VIS, Biometria
Beneficjenci/PartnerzyLubelski Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania165 599,10 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 4 Programu Wieloletniego: wspieranie tworzenia systemów informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców.

Często wykrycie cudzoziemców z państw trzecich, którzy naruszyli lub łamią regulacje Schengen, następuje podczas kontroli granicznej przy wyjeździe z Polski. W takich przypadkach Straż Graniczna często nie może zakończyć procedur kontroli granicznej z cudzoziemcem, gdyż tylko Wojewoda ma moc wydania decyzji administracyjnej o rozpoczęciu procedury wydalenia. Proces decyzyjny obejmuje sprawdzanie informacji w bazach danych VIS (Wizowy System Informacyjny) i SIS (System Informacyjny Schengen). Działania te są dokonywane podczas długotrwałej kontroli granicznej. Takie sytuacje dość liczne występują na granicy zewnętrznej, gdzie znajduje się województwo lubelskie, na przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą, obsługujących obywateli z tych dwóch krajów, jak również obcokrajowców w ruchu tranzytowym. Nie wszystkie stanowiska pracy w urzędzie wojewódzkim zajmujące się obsługą cudzoziemców wyposażone są w sprzęt umożliwiający dostęp do systemów Pobyt, SIS, VIS, itp. lub posiadają sprzęt przestarzały, nieodpowiadający parametrom wymaganym dla szybkiego dostępu zapewniającego bezpieczeństwo danych osobowych.

Projekt zakładał wyposażenie w sprzęt teleinformatyczny i łączności, tj. komputery z modemami i oprogramowaniem biurowym, czytniki biometryczne, skanery, kopiarki i UPS-y Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz jego delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Sprzęt ten ma umożliwiać łączność z konkretnymi systemami: POBYT, SIS, VIS, Biometria.

Realizacja projektu usprawnia proces podejmowania decyzji przez uprawnionych użytkowników systemu teleinformatycznego w sprawach cudzoziemców. Modernizacja systemu pozwala na skrócenie czasu trwania procedur administracyjnych związanych z przepływem obywateli państw trzecich poprzez zaimplementowanie rozwiązań teleinformatycznych mających na celu wspomaganie procedur administracyjnych. Zakup wyposażenia jest niezbędny, aby umożliwić szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji wymienionych powyżej, także w dni wolne od pracy, jak również do zasięgania informacji u innych organów, w celu zapewnienia dostępu do wszystkich informacji dotyczące cudzoziemca, dostępnych w Polsce i w innych państwach członkowskich.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
24.04.2012
03.07.2015