Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuPrzeprowadzenie szkoleń merytorycznych dla służb wojewody lubelskiego realizujących zadania związane z ochroną granicy i strefy Schengen
Beneficjenci/PartnerzyLubelski Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania31 341,52 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 5 Programu Wieloletniego: wspieranie efektywnego i sprawnego stosowania właściwych wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen oraz europejskiego kodeksu wizowego. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest podniesienie kwalifikacji służb realizujących zadania związane z ochroną granicy, strefy Schengen oraz służb konsularnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen i europejskiego kodeksu wizowego.

W ramach przedsięwzięcia przeszkolono pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz jego delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu w zakresie zagadnień i zasad postępowania administracyjnego z cudzoziemcami w strefie Schengen oraz niezbędnych umiejętności psychologicznych i językowych.

Szkolenia były ściśle związane z zadaniami uwzględniającymi podejmowanie decyzji podczas kontroli granicznej, weryfikacje w systemach SIS (System Informacyjny Schengen) i VIS (Wizowy System Informacyjny), znajomość prawa europejskiego, etc. odnoszącymi się do cudzoziemców zatrzymanych przez Straż Graniczną podczas kontroli na granicach (to z kolei nakłada na urzędników obowiązek znajomości języków obcych).

Efektem realizacji przedmiotowego projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji służb wojewody związanych z ochroną granicy zewnętrznej, jak i całego obszaru strefy Schengen oraz usprawnienia obsługi cudzoziemców, zwłaszcza w sprawach trudnych, a co za tym idzie przyczynia się do realizacji celu operacyjnego poprzez zwiększenie efektywności podejmowanych działań oraz skrócenie czasu oczekiwania na nie.

Szkolenia były prowadzone przez instytucje szkoleniowe z województwa lubelskiego i lokalne uczelnie wyższe.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
24.04.2012
03.07.2015