Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuSzkolenia z zakresu migracji międzynarodowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania431 812,50 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 5 Programu Wieloletniego: wspieranie efektywnego i sprawnego stosowania właściwych wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen oraz europejskiego kodeksu wizowego. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest podniesienie kwalifikacji służb realizujących zadania związane z ochroną granicy, strefy Schengen oraz służb konsularnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen i europejskiego kodeksu wizowego.

Wiedza teoretyczna i praktyczna przekazana słuchaczom studiów podyplomowych wzbogacona o doświadczenia nabywane podczas pełnienia służby przyczyniła się do podniesienia efektywności funkcjonariuszy SG (Straży Granicznej) w zakresie stosowania najlepszych praktyk, w szczególności kodeksu granicznego Schengen i europejskiego kodeksu wizowego, kontroli ruchu granicznego, prowadzenia postępowań administracyjnych wobec cudzoziemców oraz przeprowadzania kontroli granicznej przeciwdziałającej nielegalnej migracji i handlowi ludźmi.

Organizacja Studium łączyła w sobie aspekt teoretyczny i praktyczny. Wykłady były prowadzone przez specjalistów w zakresie problematyki migracji, natomiast zajęcia warsztatowe (praktyczne) zrealizowano przez funkcjonariuszy SG - praktyków, posiadających duże doświadczenie zawodowe.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
24.04.2012
16.09.2015