Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuPrzeprowadzenie szkoleń doskonalących dla przedstawicieli Służby Celnej i Straży Granicznej
Beneficjenci/PartnerzyMinisterstwo Finansów i Straż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania942 225,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 5 Programu Wieloletniego: wspieranie efektywnego i sprawnego stosowania właściwych wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen oraz europejskiego kodeksu wizowego. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest podniesienie kwalifikacji służb realizujących zadania związane z ochroną granicy, strefy Schengen oraz służb konsularnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen i europejskiego kodeksu wizowego.

Służba Celna we współpracy ze Strażą Graniczną przeprowadziła 4 moduły szkoleniowe dotyczące:

  • trudnych sytuacji z klientem,
  • doskonalenia z zarządzania zmianami dla kadry kierowniczej,
  • zarządzania w sytuacjach kryzysowych dla kadry kierowniczej,
  • pogłębienia znajomości języków obcych (angielskiego, rosyjskiego i ukraińskiego) funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej.

Przeprowadzenie szkoleń z powyższego zakresu miało na celu sprawne i skuteczne prowadzenie działań kontrolnych, w przypadku wystąpienia trudnych sytuacji podczas dokonywania kontroli granicznej oraz kontroli osób na granicach zewnętrznych. Szkolenia takie przyczyniają się do podniesienia poziomu umiejętności interpersonalnych, a tym samym zniwelowania sytuacji konfliktowych i trudnych do minimum. Dzięki podobnym, wspólnym działaniom poprawia się wizerunek obu służb, polepsza się komunikacja pomiędzy funkcjonariuszami i pracownikami służb, a także jakość obsługi klienta.

Szkolenia przewidziane dla kadry kierowniczej z modułów 2 i 3 podnosiły poziom wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zmianami, sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi, współdziałania z innymi służbami w sytuacjach kryzysowych, itp. Umożliwiły także wypracowanie algorytmów postępowania w konkretnych sytuacjach.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
24.04.2012
16.09.2015