Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuWzmocnienie współpracy z państwami trzecimi przy identyfikowaniu cudzoziemców
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania158 250,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt był realizowany od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2010 r. w ramach Priorytetu III Działanie podejmowane w celu wsparcia dla konkretnych, innowacyjnych krajowych i międzynarodowych narzędzi zarządzania powrotami. Działania w ramach projektu były realizowane w dwóch modułach: organizowanie wizyt ekspertów z państw trzecich do spraw potwierdzania tożsamości oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów poprzez spotkania z przedstawicielami organów krajów pochodzenia nielegalnych migrantów. W ramach projektu organizowano wizyty ekspertów z krajów trzecich w celu potwierdzenia tożsamości osób deklarujących obywatelstwo tych państw. Ponadto ramach projektu odbyły się wizyty podsumowujące wizyty robocze ekspertów ds. potwierdzania tożsamości oraz wizyty ekspertów dot. realizacji umów o readmisji.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
26.04.2012
16.06.2015