Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuWzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania153 262,50 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt był realizowany od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. w ramach Priorytetu IV Wsparcie dla opracowania wspólnotowych standardów i najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania powrotami. W ramach projektu organizowano seminaria szkoleniowe, warsztaty, spotkania oraz konferencje w zakresie wspólnych standardów przy realizacji działań powrotowych. Odbył się szereg seminariów szkoleniowych w zakresie identyfikacji cudzoziemców, kontroli legalności pobytu i kontroli legalności zatrudnienia, realizacji doprowadzeń oraz detencji pomiędzy właściwymi instytucjami zaangażowanymi w proces działań powrotowych oraz szereg seminariów w zakresie wspólnych operacji powrotowych z przedstawicielami odpowiednich instytucji innych Państw Członkowskich właściwych w sprawach powrotów cudzoziemców. Dodatkowo opracowano oraz opublikowano podręcznik najlepszych praktyk w zakresie powrotów.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
26.04.2012
09.06.2015