Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuPomoc w dobrowolnym powrocie z Polski i reintegracja dla migrantów nieregularnych
Beneficjenci/PartnerzyMiędzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM)
Program
Wartość dofinansowania1 263 781,95 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt wieloletni, zrealizowany w ramach dwóch alokacji, podczas których zorganizowano szereg szkoleń dla Straży Granicznej dotyczących udziału w programie pomocy w dobrowolnym powrocie. Przygotowano materiały informacyjne (ulotki o projekcie) w języku angielskim, chińskim, gruzińskim, mongolskim, ormiańskim, polskim, rosyjskim, wietnamskim, bengalskim oraz tajskim. Prowadzono spotkania informacyjne i rozpowszechniano informacje o możliwości wzięcia udziału w projekcie w ośrodkach strzeżonych oraz w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy; świadczono indywidualne doradztwo powrotowe bezpośrednio w biurze IOM, podczas wizyt w ośrodkach i telefonicznie. Zorganizowano podróże powrotne do kraju pochodzenia dla cudzoziemców, którzy zdecydowali się na dobrowolny powrót w ramach programu do następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Bangladesz, Chiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Mongolia, Nepal, Nigeria, Federacja Rosyjska, Senegal, Syria, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam. Wśród osób powracających znajdowały się osoby z grup szczególnego traktowania, którym zapewniono specjalistyczną opiekę (m.in. konsultacje medyczne, pomoc na zakup leków, pomoc tranzytowa). W ramach organizacji powrotu do kraju pochodzenia udzielono również pomocy w uzyskaniu dokumentów podróży, koordynowano podróże z biurami IOM w krajach tranzytu i krajach pochodzenia oraz przyznano pomoc reintegracyjną oraz pomoc w formie rzeczowej. Dodatkowo w ramach projektu beneficjent prowadził bazę danych w zakresie zarządzania migracjami. Ponadto, przeprowadzono wizytę studyjną w Holandii w celu zapoznania się tamtejszym systemem pomocy w dobrowolnym powrocie oraz przeprowadzono konsultacje nt. pomocy w dobrowolnym powrocie z krajami UE.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
09.05.2012
16.06.2015