Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuPomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji
Beneficjenci/PartnerzyMiędzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM)
Program
Wartość dofinansowania946 728,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

W ramach projektu przygotowano materiały informacyjne: plakaty oraz ulotki informujące o projekcie w języku angielskim, francuskim, polskim, rosyjskim oraz gruzińskim. Prowadzono spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów programu w 15 ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Prowadzono doradztwo w zakresie dobrowolnego powrotu bezpośrednio w biurze IOM oraz telefonicznie. Zorganizowano podróże powrotne do kraju pochodzenia dla cudzoziemców, którzy zdecydowali się na dobrowolny powrót w ramach programu do następujących krajów: Gruzja, Nepal, Federacja Rosyjska, Ukraina, Kazachstan, Białoruś, Jordania. Wśród osób powracających znajdowały się osoby z grup szczególnego traktowania, którym zapewniono specjalistyczną opiekę. W ramach organizacji powrotu do kraju pochodzenia udzielono również pomocy w uzyskaniu dokumentów podróży, koordynowano podróże z biurami IOM w krajach tranzytu i krajach pochodzenia oraz przyznano pomoc reintegracyjną oraz pomoc w formie rzeczowej. Dodatkowo w ramach projektu beneficjent prowadził bazę danych w zakresie zarządzania migracjami. Ponadto w ramach projektu przeprowadzono spotkanie koordynacyjne dot. wzajemnej współpracy, procedur operacyjnych i zasad przyznawania oraz realizacji pomocy reintegracyjnej dla powracających do krajów pochodzenia cudzoziemców.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
09.05.2012
16.06.2015