Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuDoradztwo, podróż, reintegracja – pomoc w dobrowolnym powrocie z Polski
Beneficjenci/PartnerzyMiędzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM)
Program
Wartość dofinansowania3 402 318,60 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt wieloletni, zrealizowany w ramach trzech alokacji. W ramach projektu przygotowano materiały informacyjne: plakaty oraz ulotki informujące o projekcie w języku angielskim, francuskim, polskim, rosyjskim oraz gruzińskim. Na stronie internetowej beneficjenta założono dział poświęcony programowi pomocy w dobrowolnym powrocie. Prowadzono spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów programu w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Prowadzono doradztwo w zakresie dobrowolnego powrotu bezpośrednio w biurze IOM, w ośrodkach oraz telefonicznie.  Zorganizowano podróże powrotne do kraju pochodzenia dla cudzoziemców, którzy zdecydowali się na dobrowolny powrót w ramach programu do następujących krajów: Azerbejdżan, Białoruś, Burundi, Etiopia, Federacja Rosyjska, Ukraina, Turcja, Uzbekistan. Wśród osób powracających znajdowały się osoby z grup szczególnego traktowania, którym zapewniono specjalistyczną opiekę. W ramach organizacji powrotu do kraju pochodzenia udzielono również pomocy w uzyskaniu dokumentów podróży, koordynowano podróże z biurami IOM w krajach tranzytu i krajach pochodzenia oraz przyznano pomoc reintegracyjną oraz pomoc w formie rzeczowej.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
09.05.2012
16.06.2015