Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuWsparcie dobrowolnych powrotów na Lubelszczyźnie
Beneficjenci/PartnerzyFundacja Instytut Na Rzecz Państwa Prawa
Program
Wartość dofinansowania664 731,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt wieloletni zrealizowany w ramach trzech alokacji, podczas których prowadzono działania informacyjne i promocyjne (teczki, długopisy, ulotki, broszury, plakaty) dotyczące możliwości skorzystania z programów dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia dla cudzoziemców przebywających w Polsce. W ramach działań wykonano materiały promocyjne, opracowano logo projektu, zakładkę projektową na stronie internetowej beneficjenta, bloczki projektowe, kalendarze, ulotki oraz opracowano materiały radiowe i ogłoszenia prasowe, które były dystrybułowane do potencjalnych beneficjentów projektu oraz do instytucji współpracujących z cudzoziemcami na terenie województwa lubelskiego, z którymi nawiązano robocze kontakty. Ponadto na potrzeby realizacji projektu zaadaptowano pomieszczenie biurowe. Prowadzono również spotkania robocze oraz szkolenia dla organizacjami zajmującymi się problematyką dobrowolnych powrotów na terenie województwa lubelskiego. Dodatkowo opracowano podręcznik dobrych praktyk w zakresie dobrowolnych powrotów, który został przetłumaczony na język angielski oraz rosyjski oraz newsletter, cyklicznie rozsyłany do instytucji współpracujących z cudzoziemcami na terenie województwa lubelskiego.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
09.05.2012
16.06.2015