Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuPomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji – kontynuacja i uzupełnienie
Beneficjenci/PartnerzyMiędzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM)
Program
Wartość dofinansowania1 133 793,07 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

W ramach projektu została przeprowadzona szeroko zakrojona kampania informacyjna dotycząca dobrowolnych powrotów, w której wykorzystano m.in. ulotki, plakaty, broszury, ogłoszenia prasowe, formularze aplikacyjne do projektu, materiały informacyjne (zdjęcia, filmy) z realizacji pomocy reintegracyjnej. Zorganizowano spotkania informacyjne dla migrantów mieszkających w Polsce oraz dla przedstawicieli instytucji zajmujących się tematyką cudzoziemską. Prowadzono spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów programu w  ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Prowadzono doradztwo w zakresie dobrowolnego powrotu bezpośrednio w biurze IOM oraz telefonicznie.  Opracowano raporty nt. krajów pochodzenia migrantów do celów udzielania szczegółowych informacji o krajach pochodzenia migrantów. Zorganizowano podróże powrotne do kraju pochodzenia dla cudzoziemców, którzy zdecydowali się na dobrowolny powrót w ramach programu do następujących krajów: Albania, Armenia, Białoruś, Burundi, Chiny, Egipt, Gruzja, Indie, Jordania, Kirgistan, Mołdowa, Mongolia, Pakistan, Paragwaj, Federacja Rosyjska, Sri Lanka, Tunezja, Turcja, Ukraina, Kazachstan, Uzbekistan, Wietnam. Wśród osób powracających znajdowały się osoby z grup szczególnego traktowania, którym zapewniono specjalistyczną opiekę. W ramach organizacji powrotu do kraju pochodzenia udzielono również pomocy w uzyskaniu dokumentów podróży, koordynowano podróże z biurami IOM w krajach tranzytu i krajach pochodzenia oraz przyznano pomoc reintegracyjną oraz pomoc w formie rzeczowej. Dodatkowo w ramach projektu beneficjent prowadził bazę danych w zakresie zarządzania migracjami. Ponadto w ramach projektu przeprowadzono wizytę studyjną do Wietnamu, w celu ewaluacji dotychczasowo wdrożonej pomocy reintegracyjnej.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
18.05.2012
16.06.2015