Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuZwiększanie efektywności działań w dziedzinie powrotów dobrowolnych
Beneficjenci/PartnerzyMiędzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM)
Program
Wartość dofinansowania1 287 039,60 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt wieloletni realizowany w ramach trzech alokacji, podczas których prowadzone są warsztaty szkoleniowe dla instytucji zaangażowanych w realizację programu pomocy w dobrowolnym powrocie. Opracowano podręcznik dotyczący pomocy w dobrowolnym powrocie dla ofiar handlu ludźmi. Organizowane są warsztaty uzgodnieniowe pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację dobrowolnych powrotów. Prowadzone są seminaria, warsztaty oraz konferencje z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację programu pomocy w dobrowolnym powrocie oraz władz lokalnych i regionalnych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli środowisk migranckich, wymiaru sprawiedliwości, placówek dyplomatycznych krajów pochodzenia, itp.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
18.05.2012
16.06.2015