Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Nazwa projektuPomoc w dobrowolnym powrocie z Polski i reintegracji
Beneficjenci/PartnerzyMiędzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM)
Program
Wartość dofinansowania10 190 697,59 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt wieloletni realizowany w ramach trzech alokacji. Ma za zadanie umożliwienie i pomoc w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia i reintegracji cudzoziemcom, którzy nie otrzymali statusu uchodźcy bądź otrzymali decyzję, z której wynika obowiązek opuszczenia Polski, bądź zostali zidentyfikowani jako ofiary handlu ludźmi. W ramach projektu prowadzone są następujące działania: kampania informacyjna mająca na celu dotarcie do jak najszerszego grona potencjalnych beneficjentów oraz osób i instytucji mających kontakt z potencjalnymi beneficjentami z informacją o projekcie i możliwości skorzystania z pomocy w dobrowolnym powrocie, doradztwo w zakresie powrotu, zbieranie i dostarczanie cudzoziemcom kwalifikującym się do uczestnictwa w programie rzetelnych i wiarygodnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o dobrowolnym powrocie, pomoc w uzyskaniu ważnych dokumentów podróży, organizacja podróży powrotnej i pomocy reintegracyjnej. Podejmowane działania uwzględniają sytuację i potrzeby osób wymagających szczególnego traktowania. Każdy powracający uzyskuje pomoc gotówkową oraz rzeczową. Dodatkowo w ramach projektu beneficjent prowadzi bazę danych w zakresie zarządzania migracjami.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
18.05.2012
16.06.2015