Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

Nazwa projektuWyposażenie trzech ośrodków Urzędu do Spraw Cudzoziemców w place zabaw i boiska
Beneficjenci/PartnerzyUrząd do Spraw Cudzoziemców
Program
Wartość dofinansowania132 353,00 EUR
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt wypełniał zapisy działania czwartego I celu operacyjnego Programu Wieloletniego Europejswkiego Funduszu na rzecz Uchodźców: Poprawa warunków przyjmowania cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz rozwinięcie i poprawa oferty integracyjnej skierowanej do cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

Należące do Urzędu ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Podkowie Leśnej–Dębaku, w Lininie oraz w Czerwonym Borze wyposażone były w place zabaw. Jednakże w związku z dużą liczbą małoletnich cudzoziemców, stanowiącą około 50% populacji uchodźców w każdym obiekcie, istniała potrzeba rozbudowania tych placów o nowe urządzenia, jak np. huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie.

W ramach projektu wykonano:

  • w ośrodku w Podkowie Leśnej–Dębaku – rozbudowanie istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia,
  • w ośrodku w Lininie – rozbudowanie istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia oraz budowę dwóch wielofunkcyjnych boisk sportowych: boiska do gry w piłkę nożną i ręczną oraz boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę,
  • w ośrodku w Czerwonym Borze – rozbudowanie istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia oraz budowa dodatkowego, nowego placu zabaw.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy warunków pobytu cudzoziemców w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy poprzez zapewnienie, zwłaszcza małoletnim cudzoziemcom, bezpiecznego miejsca do zabaw i wypoczynku, które pozwoli na kształtowanie u dzieci pozytywnych cech charakteru, sprawności fizycznej oraz pewności siebie.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
18.05.2012
15.06.2015