Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

Nazwa projektuSzkolenia językowe i merytoryczne dla pracowników UdSC
Beneficjenci/PartnerzyUrząd do Spraw Uchodźców
Program
Wartość dofinansowania65 250,00 EUR
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt wypełnił zapis działania pierwszego i drugiego przypisanego do III celu operacyjnego: Wzmocnienie wiedzy podmiotów krajowych dotyczącej procedury nadawania statusu uchodźcy oraz umiejętności językowych.

Zaobserwowano niedostateczne przygotowanie lingwistyczne i merytoryczne pracowników UdSC (Urzędu do Spraw Cudzoziemców), zarówno wśród prowadzących postępowania w sprawach o nadanie statusu uchodźcy, jak i wśród pracowników ośrodków dla cudzoziemców oraz innych komórek mających styczność z cudzoziemcami ubiegającymi się o nadanie statusu uchodźcy lub uczestniczących w spotkaniach międzynarodowych poświęconych tematyce ochrony międzynarodowej czy korzystających z obcojęzycznych źródeł podnoszących ich kwalifikacje. Potrzeba nabycia i polepszenia umiejętności merytorycznych i językowych pracowników UdSC zaspokojona została przez organizację serii szkoleń w zakresie języków najczęściej używanych przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, jak również w zakresie języków najczęściej używanych w opracowaniach naukowych i źródłach informacji na temat krajów pochodzenia oraz kwestii prawnych, proceduralnych i logistycznych obejmujących zagadnienia ochrony międzynarodowej. Osobna seria szkoleń objęła zagadnienia psychologiczne.

Celem realizacji projektu było pogłębienie wiedzy merytorycznej i umiejętności językowych u pracowników UdSC, a przez to podwyższenie ich kwalifikacji i możliwości językowych zarówno podczas komunikowania się z cudzoziemcami ubiegającymi się o nadanie statusu uchodźcy, znajdującymi się w różnej kondycji psychicznej, jak i partnerami z innych krajów członkowskich, a także łatwiejszego zapoznawania się z materiałami źródłowymi na temat krajów pochodzenia. Wykonanie działania powinno polepszyć jakość decyzji podejmowanych przez pracowników UdSC oraz opiekę i współpracę z cudzoziemcami ubiegającymi się o nadanie statusu uchodźcy.

Projekt zakładał szkolenia językowe w zakresie języków wykorzystywanych w trakcie procedur uchodźczych, a także zakup materiałów edukacyjnych, np. podręczników i słowników. Szkolenia merytoryczne dla pracowników UdSC, a także personelu ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy zostały przeprowadzone w zakresie niektórych problemów napotykanych podczas kontaktów z cudzoziemcami, m.in. osób cierpiących na Zespół Stresu Pourazowego.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
21.05.2012
15.06.2015