Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców

Nazwa projektuPoprawa infrastruktury związanej z przyjęciem, obsługą i pobytem cudzoziemców składających wnioski o status uchodźcy w obiektach SG
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania220 888 EUR
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt obejmował działania związane z poprawą infrastruktury służącej przyjmowaniu, obsłudze i pobytowi cudzoziemców przebywających w procedurze uchodźczej. Działania te są zgodne z art. 3 ust. 2 Decyzji 573/2007/WE.

Celem projektu było przeprowadzenie działań zmierzających do poprawy warunków przyjmowania i pobytu cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy w obiektach SG (Straży Granicznej). Ponadto, zaplanowano udzielenie pomocy proceduralnej oraz niezbędnej pomocy medycznej cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę międzynarodową na terytorium Polski.

W szczególności realizowano następujące działania w sześciu oddziałach Straży Granicznej, które posiadają w swoich strukturach strzeżone ośrodki dla cudzoziemców:

  • tłumaczenia wykonane na rzecz cudzoziemców, będących podczas procedury uchodźczej w okresie kwalifikowalności projektu,
  • udzielenie cudzoziemcom niezbędnej pomocy medycznej w okresie kwalifikowalności projektu,
  • modernizacja pomieszczeń służących przyjmowaniu, obsłudze i pobytowi cudzoziemców w 7 obiektach SG (zakup towarów, które pozwolą na przeprowadzenie niezbędnych remontów pomieszczeń przeznaczonych do przyjmowania wniosków o status uchodźcy oraz pomieszczeń do celów sypialnych, socjalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych, kuchennych, sanitarnych),
  • zakup oraz naprawa sprzętu i wyposażenia do ww. pomieszczeń, zakupiony sprzęt dla celów projektu (m.in. RTV, AGD, itp.) będzie użytkowany minimum 3 lata od zakończenia projektu i będzie wykorzystywany do realizacji tych samych celów,
  • zakup pomocy edukacyjnych, rekreacyjnych, itp.,
  • w razie konieczności udzielanie cudzoziemcom niezbędnego wsparcia materialnego (odzież, obuwie, wyprawka dla niemowląt, itp.).
Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
29.05.2012
08.07.2015