Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuDoposażenie służb Wojewody Mazowieckiego w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymi systemami: Pobyt, SIS, VIS, Biometria
Beneficjenci/PartnerzyMazowiecki Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania757 037,44 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 4 Programu Wieloletniego: wspieranie tworzenia systemów informacyjno–komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców.

Projekt zakładał wyposażenie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprzęt teleinformatyczny niezbędny do zapewnienia łączności z systemem „Pobyt v.2”, SIS (System Informacyjny Schengen) oraz VIS (Wizowy System Informacyjny) oraz pozwalający na zastosowanie nowych technologii w kartach pobytu dla cudzoziemców.

Często wykrycie cudzoziemców z państw trzecich, którzy naruszyli lub łamią regulacje Schengen, następuje podczas kontroli granicznej przy wyjeździe z Polski. W takich przypadkach Straż Graniczna często nie może zakończyć procedur kontroli granicznej z cudzoziemcem, gdyż tylko Wojewoda ma moc wydania decyzji administracyjnej o rozpoczęciu procedury wydalenia. Proces decyzyjny obejmuje sprawdzanie informacji w bazach danych VIS i SIS. Działania te są dokonywane podczas długotrwałej kontroli granicznej. Nabyte wyposażenie je niezbędne, aby przyspieszyć szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji wymienionych powyżej, także w dni wolne od pracy, jak również do zasięgania informacji u innych organów, w celu zapewnienia wszystkich informacji dotyczących cudzoziemca, dostępnych w Polsce i w innych państwach członkowskich.

Wdrożenie zmian legislacyjnych oraz technologicznych skutkowało koniecznością wyposażenia Wydziału Spraw Cudzoziemców odpowiedzialnego za realizację zadań Wojewody Mazowieckiego w nowy sprzęt komputerowy, gdyż ten posiadany dotychczas przez Wydział, był zużyty technicznie, funkcjonalnie i technologicznie, o parametrach nie pozwalających na realizację zadań związanych z obsługą Systemów „Pobyt” i „Pobyt v.2” oraz SIS i VIS, a także wyzwań nowych technologii w kartach pobytu dla cudzoziemców.

Celem projektu było usprawnienie:

  • procedury legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski poprzez implementację prawa unijnego,
  • wydaleń cudzoziemców z poszanowaniem prawa wspólnotowego i krajowego,
  • wymiany informacji z odpowiednimi instytucjami strefy Schengen,
  • informowania cudzoziemców o ich prawach i obowiązkach.
Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
04.07.2012
16.09.2015