Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuDorohusk-Hrebenne - uzupełnienie wyposażenia służb granicznych oraz wprowadzenie elastycznych zasad określania ruchu na pasach w przejściach granicznych
Beneficjenci/PartnerzyLubelski Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania676 456,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest dostosowanie obiektów infrastruktury granicznej do standardów Unii Europejskiej.

Całość wyposażenia, w tym nowoczesne systemy teletechniczne, sprzęt informatyczny oraz biurowy, elementy zabezpieczenia ruchu granicznego są niezbędnymi, wykorzystywanymi codziennie narzędziami pracy służb granicznych. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia utworzono dodatkowy pas odpraw dla ruchu osobowego na terenie drogowego przejścia granicznego w Hrebennem. Wykonane zadania mają służyć dwóm podstawowym celom. Po pierwsze – poprawie zabezpieczenia granicy i umocnieniu funkcji prewencyjnej jaką pełnią przejścia graniczne w systemie ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej / strefy Schengen. Po drugie – zwiększeniu efektywności pracy służb granicznych i wprowadzeniu większej elastyczności w technologii odpraw granicznych.

Realizacja projektu przyczynia się do:

  • zwiększenia stopnia zabezpieczenia zewnętrznej granicy Unii Europejskiej / strefy Schengen,
  • lepszego dobowego wykorzystania zdolności przepustowych przejść granicznych i płynności ruchu; poprawy efektywności pracy służb granicznych,
  • podniesienia komfortu odpraw podróżnych przekraczających granicę.
Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
04.07.2012
16.09.2015