Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuBudowa infrastruktury rzecznego przejścia granicznego na Kanale Augustowskim Rudawka - Lesnaja - budynek hangaru i żuraw elektryczny wraz z przebudową drogi dojazdowej
Beneficjenci/PartnerzyPodlaski Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania819 450,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest dostosowanie obiektów infrastruktury granicznej do standardów Unii Europejskiej.

W ramach przedsięwzięcia dofinansowano rozbudowę infrastruktury rzecznego przejścia granicznego w miejscowości Rudawka, gmina Płaska – budowę budynku hangaru do przechowywania łodzi służbowych Straży Granicznej na terenie rzecznego przejścia granicznego wraz z towarzyszącym żurawiem elektrycznym do transportu łodzi z wody na brzeg i odwrotnie oraz przebudową istniejącej drogi.

Budowa infrastruktury rzecznego przejścia granicznego na Kanale Augustowskim Rudawka – Lesnaja przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, zapewnia mobilność sprzętu oraz właściwe przechowywanie i wyciąganie na ląd łodzi służbowych Straży Granicznej. Umożliwia funkcjonariuszom Straży Granicznej patrolowanie odcinka zewnętrznej granicy UE na wodzie, przebiegającej środkiem lub brzegiem Kanału Augustowskiego.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
04.07.2012
16.09.2015