Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuModernizacja systemu telekopiowego
Beneficjenci/PartnerzyStraż Graniczna
Program
Wartość dofinansowania1 189 385,22 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa obszaru Schengen.

Celem projektu było podniesienie i zapewnienie cyfryzacji dokumentów podlegających procesom związanym z zarządzaniem granicą oraz ich przetwarzanie w zintegrowanych systemach zarządzania granicą Straży Granicznej. Dane uzyskane z urządzeń będą wykorzystywane w centralnych systemach.

Celem projektu była implementacja nowych urządzeń, które umożliwiają, m.in.: wprowadzanie dokumentów do repozytoriów, przechowywanie dokumentów oraz danych multimedialnych, indeksowanie wprowadzanych danych, przesyłanie dokumentów pomiędzy urządzeniami systemu telekopiowego, wysyłanie faksów z wykorzystaniem linii telefonicznych, zarządzanie strukturą techniczną urządzeń przez system telekopiowy, drukowanie dokumentów i skanowanie w czerni oraz kolorze. Wdrożenie nowego rozwiązania pozwoliło na niezwłoczne zastąpienie wyeksploatowanych maszyn funkcjonujących w oddziałach i placówkach SG oraz doposażenie nowych lokalizacji SG.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
05.07.2012
17.07.2014