Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuDoposażenie przygranicznych jednostek Policji w sprzęt radiokomunikacyjny służący poprawie możliwości komunikacji radiowej w obszarze granicy UE
Beneficjenci/PartnerzyPolicja
Program
Wartość dofinansowania7 246 147,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt jest realizowany w ramach wdrażania Priorytetu 1 Programu Wieloletniego: wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wykonanie projektu przyczyni się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa obszaru Schengen.

Podstawowym celem działania jest zapewnienie zabezpieczenia zewnętrznej granicy UE. Dostosowując się do przyjętych standardów technicznych w Straży Granicznej, zostanie poprawiona niezawodność i kompatybilność eksploatowanego systemu telekomunikacyjnego Policji w jednostkach przygranicznych.

Osiągnięcie zakładanego celu możliwe jest poprzez wyposażenie przygranicznych jednostek Policji w sprzęt łączności radiowej umożliwiający skuteczną realizację zadań związanych z kontrolą graniczną osób oraz skuteczną ochroną granicy zewnętrznej, z uwzględnieniem możliwości współpracy ze Strażą Graniczną, a także zwiększający możliwości komunikacji między jednostkami Straży Granicznej i Policji podejmującymi wspólne działania w rejonie przygranicznym.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
05.07.2012
17.07.2014