Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuDoposażenie służb Wojewody Małopolskiego w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymi systemami: POBYT, SIS, VIS, Biometria
Beneficjenci/PartnerzyMałopolski Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania230 973,09 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt jest realizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 4 Programu Wieloletniego: wspieranie tworzenia systemów informacyjno–komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz. Wykonanie projektu przyczyni się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców.

Często wykrycie cudzoziemców z państw trzecich, którzy naruszyli lub łamią regulacje Schengen, następuje podczas kontroli granicznej przy wyjeździe z Polski. W takich przypadkach Straż Graniczna często nie może zakończyć procedur kontroli granicznej z cudzoziemcem, gdyż tylko Wojewoda ma moc wydania decyzji administracyjnej o rozpoczęciu procedury wydalenia. Proces decyzyjny obejmuje sprawdzanie informacji w bazach danych VIS (System Informacji Wizowej) i SIS (System Informacyjny Schengen). Działania te są dokonywane podczas długotrwałej kontroli granicznej.

Celem projektu jest doposażenie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprzęt specjalistyczny, m. in. komputerowy oraz czytniki linii papilarnych.

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie usprawnienie obsługi ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców poprzez zastosowanie specjalistycznego sprzętu informatycznego i teletechnicznego. Doposażenie w sprzęt specjalistyczny Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, przyczyni się do zwiększenia efektywności działań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Polski.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
05.07.2012
24.07.2015