Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuDoposażenie służb Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymi systemami: Pobyt, SIS, VIS, Biometria wraz ze sprzętem pomocniczym
Beneficjenci/PartnerzyKujawsko-Pomorski Urząd wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania79 256,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 4 Programu Wieloletniego: wspieranie tworzenia systemów informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców.

Często wykrycie cudzoziemców z państw trzecich, którzy naruszyli lub łamią regulacje Schengen, następuje podczas kontroli granicznej przy wyjeździe z Polski. W takich przypadkach Straż Graniczna często nie może zakończyć procedur kontroli granicznej z cudzoziemcem, gdyż tylko Wojewoda ma moc wydania decyzji administracyjnej o rozpoczęciu procedury wydalenia. Proces decyzyjny obejmuje sprawdzanie informacji w bazach danych VIS (Wizowy System Informacyjny) i SIS (System Informacyjny Schengen). Działania te są dokonywane podczas długotrwałej kontroli granicznej.

Realizacja przedsięwzięcia usprawniła proces podejmowania decyzji przez uprawnionych użytkowników systemu teleinformatycznego w sprawach cudzoziemców, pozwoliła na skrócenie czasu trwania procedur administracyjnych związanych z przepływem obywateli państw trzecich poprzez zaimplementowanie rozwiązań teleinformatycznych mających na celu wspomaganie procedur administracyjnych. Nowy sprzęt przyspiesza i usprawnia obsługę cudzoziemców, pozwala na wykonywanie nowych zadań wynikających z nowych przepisów prawa oraz odpowiada parametrom wymaganym dla szybkiego dostępu zapewniającego bezpieczeństwo danych osobowych. Ułatwia także przepływ informacji dotyczących rejestrowanych procedur (wnioski, decyzje, odwołania) pomiędzy wojewodą a organami odpowiedzialnymi za prawidłową ochronę granic zewnętrznych. Nowy sprzęt umożliwia równoległe funkcjonowanie różnych systemów na tym samym komputerze.

Dzięki wykonaniu przedsięwzięcia poprawiła się jakość pracy pracowników oraz usprawniła obsługa klienta.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
05.07.2012
07.07.2015