Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuZakup sprzętu do biometrii oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych do spraw cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim
Beneficjenci/PartnerzyZachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania52 725,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 4 Programu Wieloletniego: wspieranie tworzenia systemów informacyjno–komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz. Wykonanie projektu przyczyniło się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców.

Wykonanie projektu usprawniło proces zbierania informacji i podejmowania decyzji przez uprawnionych użytkowników systemu POBYT, SIS (System Informacyjny Schengen), VIS (Sysytem Informacji Wizowej) w sprawach cudzoziemców na terenie województwa zachodniopomorskiego. Modernizacja systemu pozwoliła skrócić czas trwania procedur administracyjnych związanych z przepływem obywateli państw trzecich poprzez zaimplementowanie rozwiązań teleinformatycznych mających na celu wspomaganie procedur administracyjnych, w tym prowadzenie konsultacji i przesyłanie danych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych z odpowiednimi służbami granicznymi.

Zakupiony w ramach projektu nowy sprzęt pozwala na szybką rejestrację i dostęp do danych przechowywanych w systemie. Krótszy czas oczekiwania na reakcję systemu skraca czas realizacji spraw. Modernizacja sprzętu przyspieszyła obsługę dotychczas rejestrowanych procedur w sprawach z zakresu wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Polski. Wojewoda jest organem I instancji w sprawach związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców, przedłużaniem wiz pobytowych oraz organem drugiej instancji w stosunku do decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Polski oraz decyzji o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydawanych przez Policję i Straż Graniczną. Wojewoda wydaje również decyzje o wydaleniu lub udziela zgody na pobyt tolerowany. Z uwagi na 20% zwiększenie liczby składanych wniosków przez cudzoziemców, sprzęt pozyskany w ramach przedsięwzięcia umożliwia zwiększenie przepustowości strumienia danych w sprawach cudzoziemców. Ponadto, poszerzenie bazy sprzętowej umożliwia efektywne wykorzystanie pracowników, którzy dotychczas nie mogli brać udziału w pracy na systemach z uwagi na brak odpowiedniego sprzętu.

Zakup dodatkowych urządzeń poprawił bezpieczeństwo zapewnienia ciągłości pracy i umożliwił zwiększenie możliwości jednoczesnej obsługi cudzoziemców–klientów.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
06.07.2012
24.07.2015