Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Baza projektów


Fundusz Granic Zewnętrznych

Nazwa projektuDoposażenie służb Wojewody Podkarpackiego w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymi systemami: POBYT, SIS, VIS, Biometria
Beneficjenci/PartnerzyPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Program
Wartość dofinansowania112 081,00 PLN
Lokalizacja

Opis projektu

Projekt był realizowany w ramach wdrażania Priorytetu nr 4 Programu Wieloletniego: wspieranie tworzenia systemów informacyjno–komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz. Wykonanie projektu przyczyni się do osiągnięcia jednego z krajowych celów operacyjnych, jakim jest sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców.

Często wykrycie cudzoziemców z państw trzecich, którzy naruszyli lub łamią regulacje Schengen, następuje podczas kontroli granicznej przy wyjeździe z Polski. W takich przypadkach Straż Graniczna często nie może zakończyć procedur kontroli granicznej z cudzoziemcem, gdyż tylko Wojewoda ma moc wydania decyzji administracyjnej o rozpoczęciu procedury wydalenia. Proces decyzyjny obejmuje sprawdzanie informacji w bazach danych VIS (System Informacji Wizowej) i SIS (System Informacyjny Schengen). Działania te są dokonywane podczas długotrwałej kontroli granicznej.

W ramach przedsięwzięcia wyposażono służby wojewody w sprzęt umożliwiający weryfikację danych w systemach POBYT, SIS, VIS, w tym danych biometrycznych cudzoziemców, identyfikację osób w systemie VIS, wprowadzanie danych do w/w systemów, w tym danych biometrycznych. W ramach projektu planowane jest także kupno sprzętu, m.in. komputerowego, drukująco-skanującego, który będzie wykorzystywany na stanowiskach pracy obsługujących systemy POBYT, SIS i VIS. Realizacja projektu usprawni proces podejmowania decyzji przez uprawnionych użytkowników systemu teleinformatycznego w sprawach cudzoziemców. Nowsze narzędzia usprawnią również współprace z innymi służbami takimi jak Straż Graniczna. Województwo Podkarpackie graniczy z Ukrainą i jest to zewnętrzna granica Unii Europejskiej.

Drukuj
Poleć stronę
Wstecz
06.07.2012
24.07.2015